Wie is Titia?

In het begin van de negentiende eeuw is Japan nog een groot mysterie. Alleen een klein aantal Nederlanders en Chinezen mogen op twee afgezonderde eilandjes in de Baai van Nagasaki handel drijven. Koning Willem I stuurt Jan Cock Blomhoff naar Japan om als ‘Opperhoofd’ te gaan werken op de Nederlandse factorij te Decima. Tegen de uitdrukkelijke regels in brengt hij in 1817 zijn vrouw Titia en zoontje Johannes mee. Vooral haar aankomst op Japanse bodem zorgt dan ook voor veel opschudding onder de lokale bevolking.

René Bersma, auteur en verre nazaat van Titia Bergsma, schetst in een dramatisch en ontroerend relaas de gevolgen van dit ingrijpend “bezoek”. Titia probeert nog om de voor haar onbegrijpelijke Japanse regelgeving te ontwijken. Maar het mag niet baten; uiteindelijk wordt ze na drie maanden het land uitgezet. Kort na haar aankomst in Nederland overlijdt zij aan de gevolgen van uitputting en verdriet.

Ondanks haar korte verblijf heeft Titia een grote indruk achtergelaten. De schilders van Nagasaki beschouwden haar als fascinerend studiemateriaal. De beeltenis van Titia wordt tot op vandaag nog gereproduceerd als historisch icoon van de westerse vrouw, hetgeen haar een toevallige plaats in de geschiedenis heeft bezorgd.

AGENDA


25.04. 2009 - NEDERLAND 1 OM 10u30

'Verliefd op Titia' wordt heruitgezonden

Als u vorige jaar de documentaire 'Verliefd op Titia' gemist heb dan hebt u opnieuw de kans deze te bezichtigen. AVRO's Close Up wordt heruitgezonden bij op 25 april om 10u30, op Nederland 1.03. 2009 - Titia als beroemde Leeuwaarder te zien aan het oude stadhuis Leeuwaarden

Sinds februari is het portret van Titia te bewonderen samen met 27 andere beroemde Leeuwaarders aan het plafond van het Oude Stadhuis.
"Het idee voor de portretten kwam oorspronkelijk van Marc van Roosmalen, de architect die de restauratie van het stadhuis heeft ontworpen. "Hij voorspelde toen al dat de akoestiek niet goed zou zijn. Maar we moesten eerst maar eens kijken hoe het uitpakte", vertelt monumentenambtenaar Leo van der Laan.

Het opgeknapte stadhuis met de nieuwe entree werd in mei 2005 geopend. Het galmde er inderdaad, maar de eerste jaren werd er niks aan gedaan. Toen de akoestiek de bodes op de zenuwen ging werken, moest het maar eens gebeuren.

Drie mensen werden uitgenodigd voor een ontwerp en daaruit werd vormgever Berber van den Brink van Loft Webdesign en Grafische Vormgeving geselecteerd. Zij gaf een creatieve draai aan de portretten, door bij elk een karakteristiek attribuut af te beelden. Zo staat er bij Paaltjens een bloedend hart, vanwege zijn melancholieke aard en wordt Mata Hari dansend afgebeeld terwijl zij wordt doodgeschoten."


Meer :
Het artikel
Het project10.2008 - Reis naar Nagasaki, mei 2009

De plannen voor een reis met nazaten van het gezelschap dat in 1817 op Decima aankwam, vorderen gestaag. Het is de bedoeling dat van Nederlandse zijde leden van de families Blomhoff (Opperhoofd), Ber(g)sma (echtgenote) en Munts (minnemoer) volgend jaar mei in Nagasaki met nazaten van een handelsfamilie en tolk-familie elkaar samenkomen. De pers is deze ontmoeting al op het spoor. Het evenement is binnen het kader van de 400-jarige Nederland-Japanse handelsbetrekkingen enerzijds, en de 150-jaarige openstelling van vijf Japanse havens (waaronder Nagasaki) voor buitenlandse handel anderzijds.


09.2008 - Titia tentoonstelling in Leeuwarden ten einde

Zondag 14 september 2008 was de slotdag van een meer dan 10-maanden durende tentoonstelling van hedendaagse Japanse keramieke souvenirwaar in het Leeuwardse Princessehof museum. Volgens het museum werd de 45-delige collectie bijzonder gewaardeerd en door veel mensen bezocht. De museumwinkel had tevens via onze stichting een hondertal Titia theemokjes voor verkoop ter beschikking gesteld en ook deze bleken zeer gewenst door het publiek. Een nieuwe bestelling is onderweg.

Zo is er een einde gekomen aan een nieuw hoofdstuk in het boeiende verhaal van Titia Bergsma: terug in haar geboortestad en tentoon gesteld zoals ze bijna twee eeuwen in Japan bekend is gebleven.

Het Leidse Lakenhal museum heeft ondertussen al interesse getoond om de inmiddels 70-delige collectie volgend jaar mei uit te stallen in verband met de herdenking van 400 jaar handelsrelaties tussen Nederland en Japan, onder het motto: “Hoe anderen ons zien”.
Titia tentoonstelling in het Princessehof
tot 14 september 2008


De tentoonstelling van moderne Japanse keramiek met
de afbeelding van Titia Bergsma in het Leeuwardse
keramiekmuseum Princessehof zal tot 14 september 2008
te bezichtigen zijn. Deze tentoonstelling begon in november
2007 en kreeg veel bekijks. In de museumwinkel op de
Grote Kerkstraat 9 zullen nog steeds mokken met Titias
afbeelding en boeken van de auteur te koop zijn.

Keramiekmuseum Princessehof
Grote Kerkstraat 11
8911 DZ Leeuwarden
Open: dinsdag t/m zondag 11.00 - 17.00 uur

08.2008 - ‘Verliefd op Titia’ buiten de grenzen

De succesvolle documentaire geproduceerd door Interakt en geregisseerd door Paul Kramer die in maart 2008 op de AVRO te zien was in het programma ‘Close Up’ is inmiddels vertaald in het Engels en het Japans. De film wordt verspreid in Japan door de filmmaatschappij Uzumasa en zal onder andere in Japanse zustersteden van Nederlandse gemeentes te zien zijn. Ook staat de film ingeschreven in het Taiwan International Filmfestival.


07.2008 - Erkenning Titia in Leeuwarden

TITIAS GEBOORTEHUIS
. Het is de bedoeling dat er binnenkort een bordje met de afbeelding van Titia Bergsma op het pand Nieuwestad 63 zal verschijnen. De Stichting Titia Bergsma kreeg onlangs het verzoek van PS Producties/Aed Lewverd om voor een wandelroute van woonhuizen van bekende Leeuwarders een afbeelding af te staan.

TITIA IN HET STADHUIS VAN LEEUWARDEN. In alle waarschijnlijkheid zal ook een afbeelding van Titia Bergsma in het stadhuis van de Friese hoofdstad komen te hangen ter ere van deze wereldreizgster die zo een sterke artistieke indruk op Japan heeft achtergelaten.

De documentaire 'Verliefd op Titia' was op Nederland 2
te zien bij AVRO's Close Up op 9 en 14 maart. Jullie waren
met meer dan 300.000 om er naar te kijken, hartelijk dank!09.03. 2008 - NEDERLAND 2 OM 18U10


'Verliefd op Titia' op televisie

De documentaire 'Verliefd op Titia' te zien bij AVRO's Close Up.

'Verliefd op Titia' is een documentaire over Titia, de eerste Westerse vrouw in Japan. Titia bezocht het land als vrouw van een Nederlandse diplomaat aan het begin van de negentiende eeuw. Ze maakte zo'n onuitwisbare indruk op Japanse kunstenaars dat ze talloze malen werd afgebeeld op doeken en schilderijen.

Japan was aan het begin van de negentiende eeuw een gesloten bolwerk: alleen de Nederlanders en Chinezen mochten vanuit de Baai van Nagasaki handel drijven met de Japanners. De Japanse regelgeving stond het verblijf van een westerse vrouw niet toe. Titia moeste het land verlaten en stierf kort daarna van uitputting en verdriet. Haar afbeelding bleef voortleven en fascineert velen tot op heden.

René Bersma, ondanks de ontbrekende g in zijn achternaam een echte nazaat van Titia, doet in Verliefd op Titia onderzoek naar zijn mysterieuze voorouder.

Regie: Paul Kramer
Producent: René Mendel
Geproduceerd i.s.m. de AVRO
----

11.2007 - 03.2008 — VERLENGD TOT SEPTEMBER

'Verliefd op Titia' expositie bij de Princessehof

Koppen en schotels, plaquettes, beeldjes, potjes en kommetjes zijn in het museum te zien met afbeeldingen van deze Hollandse icoon in Japan. Naast deze eigentijdse souvenirs, is er een speciale plaats ingeruimd voor een vroegnegentiende-eeuwse vaas die zich al geruime tijd in de collectie van het Princessehof bevindt. Ook hierop vinden wij Titia Bergsma en haar zoon Jantje afgebeeld.

De in 1786 in Leeuwarden aan de Nieuwstad geboren Titia Bergsma trouwde in 1815 met Jan Cock Blomhoff, Opperhoofd van Deshima van 1817 tot 1823. Deshima is een kunstmatig aangelegd eiland voor de kust van Nagasaki waar de Nederlanders handel dreven met Japan. Blomhoff besloot niet alleen naar Deshima af te reizen, maar Titia en zoon Jantje mee te nemen - vergezeld door de min Petronella en het dienstmeisje Maraty, die zich in Batavia (Jakarta) bij hun voegde. Hiermee nam hij een groot risico aangezien het in die tijd voor vrouwen strikt verboden was – zelfs op straffe des doods, het Japanse eiland te betreden. Ook voor Titia werd geen uitzondering gemaakt. Na een verblijf van drie maanden gebood de Shogun van Japan de vrouwen per direct het eiland te verlaten. Titia, Jantje en Petronella gaven gehoor aan dit bevel, vertrokken naar Holland en arriveerden in 1818 in Den Helder, vanwaar zij doorreisden naar Den Haag. Ongelukkig en ziek van verdriet overlijdt Titia in 1821 en wordt ze bijgezet in het familiegraf in de Nieuwe Kerk aldaar.

Van deze Hollandse icoon in Japan is onlangs de documentaire 'Verliefd op Titia' gemaakt. De première daarvan vond plaats op 10 november tijdens het Noordelijk Film Festival in Leeuwarden. In maart 2008 zendt de AVRO de documentaire op tv uit.


Keramiekmuseum
Princessehof
Grote Kerkstraat 11
8911 DZ Leeuwarden
Open: dinsdag t/m zondag 11.00 - 17.00 uur
----


11.11. 2007 - LEEUWARDEN

'Verliefd op Titia, een hollands icoon in japan' in voorpremière op Noordelijk Film Festival

Ze is een begrip in Japan: de Nederlandse Titia Bergsma. Zij bezocht aan het begin van de negentiende eeuw als eerste Westerse vrouw dit oosterse land. Ze maakte zo’n onuitwisbare indruk op Japanse kunstenaars dat ze talloze malen werd afgebeeld op doeken en schilderijen. Tegenwoordig staat haar portret nog steeds op souvenirs en prenten. René Bersma, ondanks de ontbrekende ‘g’ in zijn naam een echte nazaat, doet in Verliefd op Titia onderzoek naar zijn mysterieuze voorouder.
Als vrouw van een Nederlandse diplomaat, verkeerde Titia Bergsma, geboren in 1786 in Leeuwarden, enkele maanden op Desima. Japan was destijds een gesloten bolwerk: alleen de Nederlanders en Chinezen mochten vanuit een paar eilandjes handel drijven met de Japanners. De Japanse regelgeving stond het verblijf van een westerse vrouw niet toe. Titia moest het land verlaten, en stierf kort daarna van uitputting en verdriet. Maar haar afbeelding bleef altijd voortleven en fascineert tot op heden vele mensen.

Noordelijk Filmfestival 2008
----

Books & DVD'sTitia de eerste westerse vrouw in Japan
Book+DVD, Dutch, 2008.
Publisher/Uitgever: UMCO, the Netherlands
Hardback, 176 page book (black/white, edited)
with 52' documentary “Verliefd op Titia”

€24.95
Orders/bestellingen: UMCO


Verliefd op Titia
DVD, Dutch, 2008. Producer: Interakt
52' documentary produced by René Mendel and directed by Paul Kramer.
Presented at the Noordelijk film festival, Leeuwarden, in November 2007
TV Première : AVRO "Close UP" on March 9th, 2008

€15
Orders/bestellingen: InteraktTitia,
de eerste westerse vrouw in Japan

Boek, Nederlands, 2004.
Publisher/Uitgever: Mozaic, Belgium.
Harde kaft, 272 blz.
(incl. kleuren fotoalbum 80 blz.)

€25

ISBN 90-90173-49-8
Titia,
the first Western Woman in Japan

Book, Japanese, 2003.
Publisher/Uitgever: Single Cut, Japan.
Hardback, 240 p.
(including 16p in colour)

¥1800 (outside Japan: €20)

ISBN 4-938737-46-9
Titia,
the first Western Woman in Japan

Book, English, 2002.
Publisher/Uitgever: Kit/Hotei, The Netherlands
Paperback, 168 p.
(including 24p in colour)

€17.50

ISBN 90-74822-53-3


Titia chocolate Cameos

Belgian chocolate, 4 x black, 4 x milk
€6.50


Wilt u iets bestellen?
Gelieve de uitgevers rechtstreeks te contacteren (waar van toepassing) of stuur ons een e-mail. Transportkosten worden berekend op basis van uw bestelling, wij contacteren u per e-mail voor verzending. Hebt u vragen, neem gerust contact met ons op.

Would you like to order?
Please contact the publishers directly (where shown) or send us an e-mail. Transportation costs will be calculated on the basis of your total order, we will contact you by e-mail beforehand. If you have any questions feel free to contact us.